Nakikipag-date sa Quezon City ngayon!

Mga profile ng mga tao mula sa lugar na ito

Chie, 29
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay pag-aasawa. Hindi ako naninigarilyo pero minsan umiinom ako.
Gengen, 23
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang aking mga layunin ay pagkakaibigan, pagsasanay sa wika. Hindi ako naninigarilyo pero minsan umiinom ako.
Maribel Martinez, 51
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay pagkakaibigan. Hindi ako naninigarilyo pero minsan umiinom ako.
Alma Mate celis, 30
Quezon City
I'm back
Bengiely Catulong, 48
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay pangmatagalang relasyon. Hindi ako naninigarilyo pero minsan umiinom ako.
Mai, 51
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay pangmatagalang relasyon. Hindi ako naninigarilyo pero minsan umiinom ako.
criselda delos reyes, 28
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay matalik na pagkikita. Hindi ako naninigarilyo o umiinom. Mas gusto ko ang isang malusog na pamumuhay.
Beth federico, 47
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay pag-aasawa. Hindi ako naninigarilyo pero minsan umiinom ako.
Yanie, 33
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay penpal. Hindi ako naninigarilyo o umiinom. Mas gusto ko ang isang malusog na pamumuhay.
Christine, 21
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay video chat. Bihira akong manigarilyo pero umiinom ako.
France, 48
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang aking mga layunin ay pag-aasawa, pagkakaibigan. Hindi ako naninigarilyo o umiinom. Mas gusto ko ang isang malusog na pamumuhay.
WENDY Narvaez, 41
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang aking mga layunin ay pagkakaibigan, romansa, video chat, pagsasanay sa wika. Hindi ako naninigarilyo pero umiinom ako.
Essy, 22
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang aking mga layunin ay pagkakaibigan, video chat, pagsasanay sa wika.
Adilyn hipos, 39
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay penpal. Hindi ako naninigarilyo o umiinom. Mas gusto ko ang isang malusog na pamumuhay.
Reyna bolivar, 29
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay pag-aasawa. Hindi ako naninigarilyo pero umiinom ako.
Jenny, 32
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay pag-aasawa. Hindi ako naninigarilyo o umiinom. Mas gusto ko ang isang malusog na pamumuhay.
Elsa pondavilla, 39
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang aking mga layunin ay pangmatagalang relasyon, video chat. Hindi ako naninigarilyo o umiinom. Mas gusto ko ang isang malusog na pamumuhay.
Jackelyn rood, 36
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay pangmatagalang relasyon. Hindi ako naninigarilyo pero minsan umiinom ako.
Jocelyn, 32
Quezon City
Naghahanap ako ng Lalaki mula 25-45 t.g. Ang aking mga layunin ay pag-aasawa, pagkakaibigan, pangmatagalang relasyon. Hindi ako naninigarilyo o umiinom. Mas gusto ko ang isang malusog na pamumuhay.
Richelle millan, 30
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang pakay ko ay pagkakaibigan. Hindi ako naninigarilyo o umiinom. Mas gusto ko ang isang malusog na pamumuhay.
Gel, 41
Quezon City
Naghahanap ako ng lalaki. Ang aking mga layunin ay pagkakaibigan, pangmatagalang relasyon, video chat. Hindi ako naninigarilyo pero minsan umiinom ako.